Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2020-11-10 14:20 i Stadsskogenskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Geografi
Under några veckor kommer vi arbeta med Europa.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor arbeta med Europa i ämnet geografi. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta om naturtyper, naturresurser och hur befolkningen är fördelad i det land du skriver om.  

- använda dig av geografiska begrepp,

- använda dig av kartor och andra geografiska källor då du tar reda på fakta om ett land i Europa,

- placera ut några länder, städer, berg och hav i Europa,

- resonera kring hållbar utveckling samt vad du kan göra i vardagen för att förbättra miljön,

- resonera kring ojämna levnadsvillkor i världens samt ge förslag på hur de kan förbättras.

 

D

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- jämföra Europas olika naturtyper, naturresurser. 

- jämföra hur befolkningen är fördelad i Europa samt konsekvenser av fördelningen, 

- namnge länder, städer, berg och hav i Europa på en karta,

- använda dig av geografiska källor,

- resonera kring hållbar utveckling,

- resonera kring ojämna levnadsvillkor, 

Undervisning:

Du kommer att få:

- titta på Geografens testamente,

- jobba med ett land i Europa,

- läsa faktatexter,

- titta på faktafilm, 

- jobba med arbetsblad,

- jobba med namngeografi på Seterra,

 

Uppgifter

 • Mitt Europaland

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: