Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete om Spanien

Skapad 2020-11-10 14:13 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Ni ska göra ett arbete i par om en stad och region i Spanien. Ni ska tillsammans i gruppen söka information om staden/regionen i t.ex. Vale 8! - boken, Internet, uppslagsverk eller andra böcker. Arbetet redovisas genom en PowerPoint (på spanska). Gruppen redovisar också muntligt (på spanska) inför resten av klassen. Denna redovisning ska vara minst 5 minuter + inlämning av skriftligt arbete

Innehåll

Projektarbete España

 

Mål för arbetsområdet

Under detta arbetsområde kommer du att jobba mot följande mål:

    Utvecklar förmågan att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter

    Utvecklar förmågan att använda hjälpmedel och att kritiskt granska informationskällor

    Utveckla förmågan att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper

    Utveckla förmågan att använda språket för att kommunicera i tal och skrift

    Utvecklar förmågan att planera, genomföra och utvärdera uppgifter i samarbete med andra

 

Hur ska du/ni arbeta?

Ni ska göra ett arbete i par om en stad och region i Spanien. Ni ska tillsammans i gruppen söka information om staden/regionen i t.ex. Vale 8! - boken, Internet, uppslagsverk eller andra böcker.

Arbetet redovisas genom en PowerPoint (på spanska). Gruppen redovisar också muntligt (på spanska) inför resten av klassen. Denna redovisning ska vara minst 5 minuter + inlämning av skriftligt arbete.

 

OBS! Efter att alla har presenterat kommer ni få ett kort förhör på information om områdena alla har arbetat med (så det gäller att lyssna nog när de andra håller sina presentationer!)

 

Innehåll

Powerpoint och redovisningen ska innehålla:

      En karta över Spanien och en beskrivning av var staden/regionen ligger

      Bilder från staden/regionen

      Antal invånare, städer, floder etc.

      Sevärdheter och andra platser i staden/regionen – tips på vad man kan göra om man åker dit

      Olika maträtter som är typiska i staden/regionen

      Om det finns en känd person från området, berätta lite om hen

 

 

Bedömning

 kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden

    kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något

    känna till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används

    kunna genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand

    kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar

    kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något

 

VAR KÄLLKRITISK! (kolla noga informationen och avgör om det är en seriös sida/bok du tar information ifrån.)

 

SKRIV NER KÄLLORNA SOM DU TAR INFORMATIONEN FRÅN:

(webbadressen, bokens namn och författare…)

Dessa skriver du i slutet av det skriftliga arbetet, innan du lämnar in.

 

V.46  

Projekt Realia

Skriva ner information

 

V.47 

Måndag: Inlämning av Powerpoint

Onsdag: Powerpoint klar och muntliga redovisningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: