Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Den levande planeten HT år 4

Skapad 2020-11-10 14:29 i Skeda skola Linköping
Grundskola 4 Biologi
I det här området kommer du att få läsa om hur livet uppstod på jorden, hur vi delar in allt levande i olika riken, växter, svampar och djur. Du kommer också att få göra några undersökningar.

Innehåll

Biologi, Den levande planeten, HT år 4

Syfte

 • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen, 
 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och 
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 

Centralt innehåll

Natur och miljö

 • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön. Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning. 
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

 

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. 
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

Bedömning:

Du kommer att få göra ett skriftligt prov på Inspera och få genomföra några undersökningar inom aktuellt område.

 

Vad du behöver kunna inför provet:

 • De olika cellerna (växt, svamp, djur, bakterie) och deras uppbyggnad
 • Utvecklingen från en urcell till t.ex. en björn
 • Tre olika riken (växt, svamp, djur)
 • Fotosyntes och cellandning
 • Växtrikets två huvudgrupper, fröväxter och sporväxter, likheter och skillnader och vilka arter som hör till vilken
 • Hur ett frö kan bli till en ny frukt (pollinering)
 • Svampars betydelse
 • Hur djurriket delas in, vad som skiljer dem åt
 • Ryggradsdjur och ryggradslösa djur
 • Likheter och skillnader mellan olika däggdjur
 • Vad som skulle hända om en art försvann
 • Genomföra undersökningar
 • Beskriva undersökningar och dess resultat

Matriser

Bi
Biologi, Den levande planeten HT år 4

Biologi, Den levande planeten HT år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande kunskaper
Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar mycket goda kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller.
Biologiska samband
Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen.
Utföra undersökningar
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt.
Beskriva undersökningar
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: