Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Skogen

Skapad 2020-11-10 14:30 i 184421 Förskola Blombacka Stockholm Farsta
Förskola
Likheter och olikheter. Vad är bra med det?

Innehåll

 

Bakgrund till projektet

Barnen pratar mycket om rättvisa. Vi har fångat upp mycket av
barnens funderingar och samtal med varandra. Vi märker tydligt att det såhär
redan i tidig ålder finns en värdering i hur saker ser ut och uppfattas utifrån
fint och fult, lång och kort eller annat man kan jämföra.

Vi ser också i barnens lek och samspel att det finns en
vilja att hjälpa varandra med saker man tycker att man är bra på. Barnen tar
också emot hjälp med sådant de tycker att en kompis är bra på. Det här är
sådant vi gärna vill bygga vidare på genom att visa på att olikheter är bra och
att vi är lika såtillvida att vi alla behöver hjälp med något.

 

Inledning av projektet

När vi introducerar projektet gör vi det genom att läsa
boken Pricken som vi har som grund och använder som avstamp i projektet.

Handlingen i boken är lätt att relatera till och man kan göra
många jämförelser med oss människor i vår vardag.

 

Syfte med projektet

Syftet med projektet lika och olika är att skapa gemenskap
och respekt och förståelse för allas lika värde.

 

Projektfråga

Vad är bra med att vi är lika och olika?

 

 

Planering av projektet

Vid varje undervisningstillfälle som är en gång i veckan,
delar vi in barnen i grupper om 4-5 barn. Detta för att alla barn ska komma
till tals, synas och höras.

Varje projekttillfälle inleds med en tillbakablick från det
vi gjorde förra gången för att knyta ihop och göra undervisningen begriplig.

Vi pratar om vad vi ska göra nu och varför.

 

Tillvägagångssätt

  • Boksamtal
  • Samarbetsövningar
  • Rollek och drama

 


Läroplansmål

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och
    ansvarstagande
  • Respekt och förståelse för alla människors
    lika värde och de mänskliga rättigheterna

·    

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: