Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 6 2020

Skapad 2020-11-10 14:30 i Malmslättsskolan Kärna F-6 Linköping
Du kommer utveckla din förmåga att skriva argumenterande texter.
Grundskola 6 Svenska
Vill du lära dig ett bra sätt för att få igenom dina åsikter? Detta kommer du ges möjlighet att göra i arbetet med argumenterande text.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Uttrycka en åsikt
 • Hitta olika argument till åsikter
 • Välja lämplig rubrik till din argumenterande text
 • Inleda en argumenterande text
 • Använda lämpliga sambandsord för att knyta ihop en argumenterande text
 • Utveckla argumenten
 • Formulera och bemöta motargument
 • Avsluta en argumenterande text

För att lära dig kommer du att:

 • Läsa argumenterande texter.
 • Delta i diskussioner kring texters uppbyggnad.
 • Träna på att skriva olika inledningar och avslutningar av texter, såväl enskilt som i grupp.
 • Träna på att skriva argument, såväl enskilt som i grupp.
 • Träna på att använda ord och begrepp för att uttrycka olika åsikter och känslor.
 • Läsa och träna dig på att ge respons på klasskamraters texter. 
 • Träna dig i att få respons på texter du skrivit och utifrån responsen bearbeta dina texter.

Du visar vad du kan när du: 

 • Deltar i diskussioner
 • Arbetar under lektioner
 • Deltar i lektionsavstämningar
 • Deltar i muntliga och skriftliga prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Argumenterande text

F
E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Åsikten framgår i huvudsak. Det finns ett argument som utvecklas något, samt stödjer åsikten.
Åsikten framgår relativt tydligt. Det finns två olika argument som utvecklas något, samt stödjer åsikten. Det finns ett motargument som utvecklas något.
Åsikten framgår tydligt. Det finns flera olika argument som utvecklas. Texten innehåller även ett utvecklat motargument som bemöts.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Texten är i huvudsak sammanhängande och strukturerad. Den har en lämplig rubrik, en inledning där åsikten presenteras och en avslutning. Texten innehåller något lämpligt sambandsord som gynnar textens struktur, t ex "avslutningsvis".
Texten är i huvudsak sammanhängande och strukturerad. Den har en lämplig rubrik, en inledning där åsikten presenteras och bakgrund ges, en avslutning som kopplar tillbaka till åsikten och styckeindelning. Texten innehåller några lämpliga sambandsord som gynnar textens struktur, t ex "för det första" och "avslutningsvis".
Texten är sammanhängande och strukturerad. Den har en lämplig rubrik, en inledning där åsikten presenteras och bakgrund ges, en utvecklad avslutning som kopplar tillbaka till åsikten och styckeindelning. Texten är uppbyggd av lämpliga sambandsord som gynnar textens struktur.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Ordvalet uppvisar viss variation. Texten innehåller något texttypiskt drag, t ex känsloladdade ord Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Texten innehåller några texttypiska drag, t ex känsloladdade ord och retoriska frågor. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och något varierad
Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Texten innehåller texttypiska drag, t ex känsloladdade ord och retoriska frågor som höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Ge omdömen om och bearbeta text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk, både de du själv skrivit och om texter som skrivits av en kompis på ett i huvudsak fungerande sätt. Utifrån respons kan du bearbeta texter så att de till exempel blir lättare att förstå på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk, både de du själv skrivit och om texter som skrivits av en kompis på ett relativt väl fungerande sätt. Utifrån respons kan du bearbeta texter så att de till exempel blir lättare att förstå på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge omdömen om texters innehåll och språk, både de du själv skrivit och om texter som skrivits av en kompis på ett väl fungerande sätt. Utifrån respons kan du bearbeta texter så att de till exempel blir lättare att förstå på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: