Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-100 åk 1 - utan matris

Skapad 2020-11-10 14:31 i Främbyskolan Falun
Vi arbetar med ett varierande arbetssätt för att elevernas kunskaper i matematik ska utvecklas.
Grundskola 1 Matematik
Se matris under rubriken "Matriser" ovan.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du utveckla förmågan att:

anknyta matematik till omvärlden och att använda dina  kunskaper om matematik  i vardagen

samt förmågan att kunna göre enkla uppdelningar och lösa problem

Mål

Du kommer att få utveckla dina kunskaper i att;

 • Anknyta talen 0-100 till omvärlden
 • Räkna antal med hjälp av grupperingar
 • Känna igen tiotal och ental
 • Skriva tal och talföljder
 • Skriva talens grannar
 • Jämföra tal
 • Göra enkla uppdelningar
 • addera och subtrahera hela tiotal
 • addera och subtrahera utan 10 talsövergång
 • Lösa problem, slutledning

Arbetssätt

 • Gemensamt diskussioner kring matematik och problemlösning, i helkass, smågrupper och parvis.
 • Arbete med praktiskt material som 100 ruta, tallinje och klossar samt 10stavar
 • Praktisk matematik utomhus och inomhus.
 • Arbete med digitala hjälpmedel i NOMP, Vektor, Gleerups med mera. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din  förmåga att:

 • Anknyta talen 0-100 till omvärlden
 • Räkna antal med hjälp av grupperingar
 • Känna igen tiotal och ental
 • Skriva tal och talföljder
 • Skriva talens grannar
 • Jämföra tal
 • Göra enkla uppdelningar
 • addera och subtrahera hela tiotal
 • addera och subtrahera utan 10 tals övergång
 • Lösa problem, slutledning

Hur ska det bedömas?

Detta kommer bedömas kontinuerligt i ditt dagliga arbete. Det kommer ske genom muntliga och skriftliga arbeten. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: