Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar

Skapad 2020-11-10 14:33 i Vallastadens skola Linköping
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I vårt tema om svamp kommer vi att lära oss om svampens delar, olika sorter av svampar, vanligt förekommande svampar, samt vad svampen används till. Eleverna kommer lära sig fakta om olika svampar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

* Eleverna ska lära sig namnet på några vanliga svampar - ätliga och giftiga

* Eleverna ska känna till svampens delar.

* Eleverna ska känna till vad man kan använda svampen till.

* Eleven ska känna till svampens livscykel. 

 

 

 

Hur ska vi lära oss?

 

* Läraren berättar och läser fakta om svampen

* Vi ser på film om svamp.

* Eleven skriver faktatexter om svampar.

* Eleven arbetar och skriver om svampens delar och livscykel.

 

 

Vad ska bedömas?

 

* Eleven ska kunna namnen på några av de vanligt förekommande svamparna.

* Eleven ska kunna fakta om en vanligt förekommande svamp. 

* Eleven ska kunna svampens delar. 

* Eleven ska kunna beskriva svampens livscykel.

 

Hur får du visa vad du kan

 

* Eleven ska kunna redovisa muntligt om en vanligt förekommande svamp.

* Eleven ska kunna redogöra om svampens delar och svampens livscykel.

* Eleven får visa vad hen har lärt sig i en Kahoot om svampar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO
Svampar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: