Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering MALL- Värdegrund

Skapad 2020-11-10 14:40 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund

Tidsperiod: ht 20, vt 21

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Torget

Barnens ålder: 4-5 år

År och datum: ht 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Värdegrund och barnkonventionen artikel 12.

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Arbetslaget ska uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggande värdena.


Förskollärare ska ansvara för att  barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

Ge barnen förutsättningar att utveckla empati samt uttrycka och sätta ord på känslor i olika sammanhang. Att ge barnen rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom att vi planerar in värdegrundsarbete i vår undervisning, både spontan och planerad. Gnom dokumentation och samtal tar vi reda på barnens intressen och förkunskaper. All personal på avdelningen är ansvariga att detta genomförs.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom lärloggar, lärprocessvägg, dokumentationer, och arbetslagsreflektion

Planeringen upprättad av:

Linda, Linda

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: