Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2020-11-10 14:42 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 5 Matematik
Området handlar om begreppen vikt och volym och de enheter som hör till begreppen

Innehåll

                                               

                                                       Matematik åk 5 v.48-51

                                                   Område:  Vikt och volym

                                       

Förmågor du ska arbeta med:                    Namn: _______________

Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.

Du visar detta genom att:

 • ·       
  använda och förklara begreppen liter ( l ) deciliter ( dm), centiliter (cm), kilogram( kg), hektogram( hg), gram (g)

Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer    

Du visar detta genom att:

 • ·    
  använda och förklara deci, centi, kilo och gram.

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation

 • Du visar detta genom att:
 • ·       
  jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • ·        växla mellan volymenheterna.
 • ·       
  jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • ·       
  växla mellan viktenheterna.

 

 

Förmågor

   Ej nått målet

       Nivå 1

      Nivå 2

 

    Nivå 3

 

Ha kunskap om och använda matematiska begrepp.

 

 

 

 

Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.

 

 

 

 

Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: