👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-11-10 14:49 i Strumpan ULNA Förskolor
Högläsning Fjällräven -20
Förskola
Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen som stimulerar fantasin och tänkandet.

Innehåll

Nuläge;

Vi upplever att barnen på avdelningen har ett stort intresse för böcker. Både högläsning, men också att titta själv i bilderböcker. Högläsningsstunderna vi har på avdelningen är mycket uppskattade av barnen.

Syfte och mål;

Målet med högläsningen är att stimulera barnens språkutveckling samt fantasin och tänkandet. Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnen. 

Vecka 46 är det barnboksveckan och vi lägger extra fokus på högläsning på Mockasinen. Vi introducerar bokpåsen, där barnen får ta med sig en bok hemifrån som vi läser och samtalar om.

Metod;

- Vi har introducerat bokpåse som ett sätt att uppmärksamma bokens betydelse. Barnen får ta med sig en påse hem och välja ut en bok hemifrån att ta med sig tillbaka till förskolan. Vi läser och samtalar sedan om boken på förskolan. 

- Tillsammans med barnen (alla barn kommer få möjlighet vid olika tillfällen) gå till biblioteket där de får vara delaktiga och välja ut någon bok som de vill låna.

- Aktivt välja högläsning som en del av vardagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18