Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskolan-Argumenterande text

Skapad 2020-11-10 14:48 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om argumenterande texter och framför allt om insändare.

Innehåll

Arbetsgång:

 • Vad är en insändare?
 • Läsa insändare
 • Genomgång av språkliga drag och struktur i insändare
 • Skriva insändare tillsammans och enskilt

Läromedel:

Kopierat material

 

Skrivuppgiften:

Du ska skriva en insändare.
Du får själv välja vad din insändare ska handla om. Skriv gärna om något som du är engagerad i och har åsikter om. Kanske finns det något som du är upprörd över och vill förändra! Det kan exempelvis handla om något i din närmiljö, i skolan, på fritiden eller gälla för samhället i stort. I klassen kommer vi tillsammans hjälpas åt att komma på ämnen att skriva om. Din insändare ska kunna läsas av barn och unga i din egen ålder. 
Du ska endast arbeta med skrivuppgiften i skolan.
Den här uppgiften ska du skriva för hand på papper.

    

 Insändaren ska innehålla:

 • rubrik
 • inledning
 • åsikt och argument
 • uppmaning eller förslag på lösning
 • avslutning
 • signatur

 

  

Bedömning:

Jag bedömer den färdiga insändaren enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Skriva insändare

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Utredande/Argumenterade text
den egna tankegången framgår och är till viss del underbyggd
den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd
den egna tankegången framgår och är väl underbyggd

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med förhållandevis god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken med relativt god säkerhet
du använder reglerna för skiljetecken med god säkerhet
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: