Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema- Livets uppkomst och Forntiden åk 3

Skapad 2020-11-10 14:53 i Lingenässkolan Kristianstad
Livets uppkomst och Forntiden
Grundskola 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Nu ska vi göra en resa genom forntiden. Vi börjar kort med Big Bang, människans uppkomst och istiden för att få en förståelse för jordens och livets uppkomst och hur allting började för att sedan fördjupa oss i jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

- Big bang - hur allt började.
- Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
- Tidsbegreppen; stenålder, bronsålder och järnålder.
- Hur vi kan se spår från forntiden i naturen.
-Berätta en myt om en Gud ex. Tor eller Oden

Arbetssätt:

Vi kommer att:

- Läsa i boken om so.
- Studera jordens utveckling från Big Bang och människans utveckling, med hjälp av en tidslinje.
- Titta på filmer
- Skapa en tidslinje.
- Arbeta enskilt, i par och i grupp med diskussioner, filmer och böcker.

Begrepp:

 Epok, tidslinje, gravar, hällristningar/hällmålningar, istid, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder.

 

Digitala verktyg:

 PowerPoint, filmer, CB.

Slutuppgift:


Formativ bedömning under arbetsgång.

Summativ bedömning i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

NO SO
Forntiden

På väg
Godtagbara kunskaper
Fördjupade kunskaper
Tidsepoker
 • SO  1-3
Jag tränar på namnge vilka tre tidsepoker som ingår i forntiden.
Jag kan namnge vilka tre tidsepoker som ingår i forntiden.
Människans tidiga historia
 • SO   3
Jag tränar på att kunna berätta något om hur man levde på stenålder, bronsålder och järnåldern och kan jämföra med hur vi lever idag.
Jag kan berätta något om hur man levde på stenålder, bronsålder och järnåldern och kan jämföra med hur vi lever idag.
Jag kan jämföra de tre olika epokerna (stenålder, bronsålder och järnåldern) med varandra och berättar då något som är likadant eller inte likadant.
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
Jag tränar på att kunna sätta ut följande händelser/tidsepoker i rätt ordning på en tidslinje: big bang, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Jag kan sätta ut följande händelser/epoker i rätt ordning på en tidslinje: big bang, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Jag kan sätta ut följande händelser/epoker i rätt ordning på en tidslinje: big bang, istid, stenålder, bronsålder och järnålder. Samt även jägarstenåldern, bondestenåldern och vikingatiden.
Spår av forntiden
 • SO   3
Jag tränar på att kunna ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag.
Jag kan ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag.
Jag kan ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag och kan förklara vad det är/ändvänts till.
Myter om Gudar
Jag tränar på att berätta om någon myt som handlar om en Gud.
Jag kan berätta om en myt som handlar om en Gud.
Jag kan berätta om en myt som handlar om en Gud. Jag kan berätta hur myten har påverkat oss som lever idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: