Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8: Kapitel 1

Skapad 2020-11-10 15:26 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Matematik åk 8: Kapitel 1

Innehåll

Centralt innehåll för kursen:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.C:\Users\grahel\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\OC4BW2B8\MC900055588[1].wmf

Studiematerial: 

 • PRIO matematik 8

 • Prio arbetsbok 8

 • Filmer

 • Övningsmaterial

 • Nomp

 • NE

 • Aktiviteter, kahoot, quizlet, m.fl.

 

Arbetsordning inom arbetsområdet:

 1. Begreppstest och kapiteltest 110 – 111

 2. Utifrån resultat på testen så arbetar du med uppgifter på baslägret s. Därefter gör du uppgifter på hög höjd s. 1

Du kommer dessutom jobba med värdera lösningar, NOG, Lös problem, modellering samt göra en bedömningsuppgift s. 

 

Bedömning:

 • Formativ bedömning: Du visar dina kunskaper kontinuerligt både muntligt och skriftligt som exempelvis i muntligt genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper och i skriftligt kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, diamantdiagnoser.

Summativ bedömning: då avslutar vi med ett E-prov och C/A-prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: