Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet - 20

Skapad 2020-11-10 15:01 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
I läroplanen är arbetet med integritet ett mål. Vi kommer arbeta med extra fokus på detta under veckorna 46-47. Arbetet med integritet genomsyrar hela verksamheten varje dag, året om.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi vill öka barnens medvetenhet och självkänsla kring deras integritet.

 

Mål:

 

  • Vi vill stärka barnens självkänsla och tillit till sig själv.
  • Ge barnen kunskap om rätten till sin egen kropp.
  • Att barnen lär sig säga Nej, sluta eller stopp om något inte känns okej.
  • Att barnen lär sig respektera och lyssna när andra säger nej och stopp.

 

Aktivitet och Metod: 

Vi kommer att läsa en kompisbok på läsvilan som är baserad på Barnkonversionen, "stopp-boken".

Titta på en film på samlingen som förklarar samtycke för barn.

Lyssna, sjunga och dansa till låten "stopp min kropp".

Barnen får göra egna stopp händer som sätts upp på avdelningen.

Pedagogerna stöttar barnen i den dagliga verksamheten och bekräftar, hjälper till att sätta ord på känslor.

Vi kommer lära oss hur man tecknar ordet stopp (tecken som stöd).

 

 

Dokumentation

Arbetet kommer dokumenteras på unikum, där kommer det finnas beskrivning av aktivitet samt bilder. Barnens stopp händer kommer sättas upp på avdelningen för att väcka reflektion och som en påminnelse för barnen.

 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

 

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: