Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck, kraft, hydraulik och pneumatik

Skapad 2020-11-10 15:06 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Tryck, hydraulik och pneumatik/ åk9
Grundskola 9 Fysik
Vad är tryck, lagom tryck, tryck mot ytan, luft-vätska tryck. Hydraulik och pneumatik.

Innehåll

  • Tryck på länken för att komma till planering i gleerups.

https://gleerupsportal.se/planering/429a97b0-9e2b-49ea-a1f6-cd516140d6e9

 

Länk till film av en brokonstruktion

https://www.youtube.com/watch?v=lBhtJBzX5BA&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Teknisk rapport och bedömning

Matriser

Fy
Hydraulik och pneumatik

E
C
A
Ny nivå
Identifiera problem och behov, ge förslag till lösning
  • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda begrepp och uttrycksformer
  • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med enkla skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med enkla skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med enkla skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Ny rubrik

E
C
A
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: