Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Så styrs Sverige

Skapad 2020-11-10 15:16 i Solskiftesskolan Österåker
Här är en mall för den pedagogiska planeringen för Solskiftesskolan.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är politik? Vad har politiska beslut med oss att göra? Vilka bestämmer i olika länder? Demokratiska statsskick- vad kännetecknar en demokrati? Vilka olika ideologier finns och vad står de för? Hur fungerar riksdag och regering? Hur går ett val till? Vad gör egentligen EU? Det är några av de frågor som du kommer att få svar på under det här spännande arbetsområdet!

Innehåll

 

Varför ska du lära dig om politik?

Vi läser om politik och samhällskunskap för att du ska förstå samhället som du och dina medmänniskor lever i. Du ska få kunskap om hur politik påverkar dig och hur du och andra kan påverka samhället. Att förstå politik och hur det svenska statsskicket ser ut är en viktig del i din utbildning just för att du ska förstå hur samhället fungerar och för att du ska få kunskap om vilka möjligheter och vilka plikter du har att utöva dina demokratiska rättigheter - nu och i framtiden.

 

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Det svenska statsskicket - grundlagarna och monarki
 • De olika nivåerna i svensk politik - riksdag, regering, region och kommun. Vad ansvarar de olika nivåerna för och hur hänger det samman?
 • Hur ett politiskt val går till
 • De politiska partierna i riksdagen - bland annat om partiernas historia och ideologi

Hur ska vi lägga upp undervisningen? 

Vi kommer att arbeta med NE's läromedel. Under lektionerna varierar vi mellan genomgångar, filmer uppgifter och diskussioner. Läromedel, material, filmer, uppgifter info från lektioner läggs upp i classroom - ny kod är mzfed7x

Hur ska du examineras? 

Jag kommer att bedöma dina lektionsuppgifter och ditt deltagande i diskussioner. Vi kommer att ha en demokratisk diskussion och omröstning kring ytterligare ett moment kring hur ni vill examineras. Se kunskapskraven för information om vad som ska bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: