Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande på snödroppen

Skapad 2020-11-10 15:20 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
I skapandet på Snödroppen kan vi uppmuntra till kreativitet, ansvarstagande, samarbete och kommunikation.

Innehåll

 

Var är vi?

Skapandet är en av grundstenarna i förskolans verksamhet. Barnen på Snödroppen väljer gärna att ägna sig åt olika skapande aktiviteter. Vi ser en lust hos många barn att skapa och vill gärna gärna stötta alla barn att utveckla sin förmåga till skapande på olika sätt. 

 

Vart ska vi?

 

  Vi vill ge varje barn förutsättningar för att:

 - utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet

 - uppleva lust och glädje i sitt skapande

- utveckla förmåga till kommunikation och samarbete i skapandet

- utveckla en känsla av ansvar om material och miljö i förskolan.

 

Vi vill också uppmuntra barnen att använda skapandet som en del i temat om Dim. 


Hur gör vi?

 

Den spontana undervisningen

Miljö: Vi erbjuder barnen dagligen en miljö där de har tillgång till skapande material. 

Förhållningssätt: Vi vill uppmuntra de initiativ barnen tar, och stötta och utmana där vi ser att behovet finns. 

 

Den planerade undervisningen

På onsdagar turas våra djurgrupper om att träffas i ateljen för skapande.

 

Där kommer vi att:

använda oss av olika material men främst olika målarfärger,

tillsammans skapa ett hus till Dim, 

träna på att ta hand om materialet när vi är klara. 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: