Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stress och kris, psykologi 1 (SA19, PSKPSY01)

Skapad 2020-11-10 15:25 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Psykologi
Ämnesområdet behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar inom hälsa, ohälsa, stress och kris utifrån olika psykologiska perspektiv.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. 

Läsårsplanering

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
    Psk  -

Matriser

Psk
Stress och kris, psykologi 1 (SA19, PSKPSY01)

Kunskapskvalitet inom kris och stress

E
C
A
Redogöra
Du har med centrala begrepp och teorier, kan beskriva de fyra F:n (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet).
Innehållsrik
Flera perspektiv
Föra resonemang
Återkopplar till sammanhang. Beskrivningen är till viss del underbyggd av teorier/relevant fakta, dvs. mindre god förankring i källor/teorier.
Resonemangen är väl underbyggt med flera perspektiv, begrepp och teorier.
Flera perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: