Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av arbetsområde Skogen och hösten år 4

Skapad 2020-11-10 15:27 i Ankarskolan Varberg
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi
Vad har du visat att du kan under lektionerna vi haft i år 4 i arbetsområdet Skogen och Hösten.

Innehåll

Matriser

Bi
Skogen och hösten artkunskap, begrepp och samband

Du har ännu inte nått målet
Du har nått målet
Du har nått målet med marginal
Artkunskap
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
-
Lövträd och barrträd
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du är osäker på varför lövträden fäller sina löv och vad som skiljer barrträd och lövträd åt.
Du kan förklara varför lövträden fäller sina löv på hösten och varför inte barrträden gör det.
När du förklarar varför lövträden fäller sina löv och varför inte barrträden gör det använder du dig av ämnesspecifika ord såsom tjäle, vax, klorofyll, avdunsta
Nedbrytning
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du är osäker på vad som händer med löven som faller ner på marken.
Du kan berätta vad som händer med löven som faller ner på marken.
Du kan berätta vad som händer mer löven som faller ner på marken och använder dig utav ämnesspecifika begrepp såsom nedbrytare, bakterier, svampar, förmultna, mylla, näringsrik jord
Näringskedjan
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du är osäker på vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: