Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och Konstruktion

Skapad 2020-11-10 15:31 i Förskolan Slätta Falun
Förskola
Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.

Innehåll

1.  Nuläge 
    - Vad är barnen intresserade av?
- Lego och plus-plus, duplo, lego, kulbana och klossar. 
- Ritningar


    - Vad gör barnen ?
- De bygger med lego och plus-plus. Dom bygger med klossar.
- De bygger efter ritningar.
- De bygger efter egna tankar och efter det kompisarna har byggt. 

 

2. Syfte
   - varför ska vi jobba med det här?
- Barnen visar stort intresse för bygg och konstruktion. Se även nedanför läroplansmål. 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga?

 Barnen ska få rita/göra egna ritningar till plusplus. De får rita helt fritt och sen bygga efter sin ritning. Barnen får berätta om sina bilder/byggen de gjort i PicCollage på en samling. 
 Dom ska få göra egna ritningar och bygga efter det.

Vi vill även att barnen dokumentera byggena och prata om det när vi sitter igrupper via projektor . ställa fler pedagogiska frågor, hur tänkte de? hur gjorde de? vad är det som behövs för att bygga det?
 
   - Vilka metoder tänker vi använda oss av?
- Vi tänker använda oss av ritningar som barnen kan titta på när de bygger. Både plusplus och lego.

- Vi tänker ha en pärm tillgänglig för barnen. Där sätter vi upp bilder som barnen själva gjort i PicCollage på sina konstruktioner. På hyllan där barnen kan ställa stora byggen som har tagit lång tid att bygga.

- När vi har diskussion tänker vi ta upp begrepp som förstärker vår arbete med matematik såsom Symetri, upprepande mönster... .

- Vi tänker ha en barnpadda som barnen kan använda själva och fota sina byggen med. 

 

- Material?
- Plusplus
- Lego
- Magnet klossar
- Ritningar
- Pärlor
- Paddan
- Duplo

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: