Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bokläsning

Skapad 2020-11-10 15:32 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Arbeta med en bok mellan v:36-44 Välkommen in i böckernas fantastiska värld! Under de kommande veckorna kommer du få möjlighet att: - lära känna spännande platser och intressanta karaktärer - lära dig massor med nya ord

Innehåll

En bok med frågor på slutet om innhållet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Matris för munlig redovisning av bok

Rubrik 1

Nivå 1
Grundläggande
Nivå 2
God
Nivå 3
Mycket god
Aspekt 1
Röst
Oftast tydlig
Tydlig
Tydlig och varierad
Ny aspekt
Ögonkontakt
Läser ibland, berättar för det mesta
Berättar och har manuset som stöd ibland
Berättar med flyt och kan det mesta utantill
Ny aspekt
Språk
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Har ett varierat ordförråd.
Har ett stort ordförråd som används på ett varierat sätt.
Ny aspekt
Innehåll
Kortfattat och har med samtliga punkter.
Berättar tydligt om samtliga punkter.
Intresseväckande med stor tydlighet.
Ny aspekt
Reflektioner
Kortfattade med enkla motiveringar.
Välmotiverade med försök till tolkande.
Mycket välmotiverade med tolkningar och jämförelser.
Ny aspekt
Helhet
Förberett och tydligt genomfört.
Väl förberett och väl genomfört.
Mycket välförberett, intressant och lärorikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: