Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text åk 5

Skapad 2020-11-10 15:43 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Återberättande texter - ZZ Skrivrummet åk5.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering med fokus på återberättande texter för årskurs 5.

Innehåll

Mål:

Genom arbetet med området får du som elev möjlighet att lära dig:

 • hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext.
 • vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar som verb i preteritum (dåtid), beskrivande verb och ämnesspecifika ord samt hur man återger vad någon sagt genom direkt eller indirekt tal. Du får även möjlighet att lära dig skilja på fakta och åsikt.
 • träna på och använda det du har lärt dig.
 • planera och skriva en egen kort artikel

Förutom det ska du kunna förklara vad de ord som är skrivna i fetstil ovan betyder.

Innehåll: Zick Zack Skrivrummet åk 5 s. 8-25.

Tidsram: Augusti - september 2019 (med reservation för ändringar).

Dina kunskaper och förmågor bedöms genom det underlag (muntligt och skriftligt) som du lämnar in. Du kan följa din utveckling genom att titta på planeringens bedömningsmatris där du även ser mer information om vad som bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Inte än eller bedömningsunderlag saknas
Stämmer lite
Stämmer ganska bra
Stämmer bra
Du kan formulera öppna och stängda frågor.
Du kan förbereda och genomföra en intervju.
Du kan skriva en nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext.
Du kan använda dig av och svara på de journalistiska frågorna.
Du kan återge vad någon har sagt genom att använda talstreck.
Du kan skriva bildtexter till artikelns bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: