Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2020-11-10 15:54 i Rörö skola Öckerö
Vi kommer att lära oss om hur det var på Öckerö förr i tiden.
Grundskola 1 – 3 Bild Teknik SO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa Musik

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Ev. göra studiebesök
 • göra intervjuer
 • läsa och lyssna till skildringar från förr
 • lära oss äldre danslekar och sånger
 • ta reda på hur tekniken utvecklats
 • titta på filmer som skildrar hur människor levde förr
 • analysera bilder och fotografier från förr
 • jämföra pengars värde förr och nu

Det här kommer vi att bedöma:

Att du kan:

 • skriva intervjufrågor
 • delta i lekar, sånger och danser från förr
 • delta i samtal och diskussioner
 • lyssna till och läsa äldre berättelser och dikter
 • berätta om hur några vardagliga föremål förändrats över tid
 • berätta om hur familjerna bodde, hur skolan fungerade och vad man arbetade med
 • skilja på dåtid, nutid och framtid

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: