Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik åk 6 - kapitel 2 Samband och förändring samt bråk

Skapad 2020-11-10 16:13 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Nu är det dags att arbeta med kapitel 2, då ska vi lära oss om samband och förändring, samt bråk.

Innehåll

Kapitel 2

Prov: Onsdag v. 48

 


Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

Bedömning

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Arbetssätt

 

·       Vi kommer enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis ha genomgångar, räkning, problemlösning samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

Bedömningsunderlag

 

1.       Skriftliga prov

 

2.      Redovisningar/Frågor/Svar på frågor/Bidrag till diskussion (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel vid problemlösning

 

 

 

Vi kommer arbeta med

 

·       Proportionalitet

 

·       Repetition av bråk

 

·       Omvandla och förkorta bråk

 

·       Omvandla och förlänga bråk

 

·       Problemlösning

 

 

 

V.

Lektion

42

15. Proportionalitet

 

16. Proportionalitet och koordinatsystemet s. 69

   

 43

17. Vi repeterar bråk

 

18. Omvandla bråk s. 77

 

 

 44

Höstlov

 

 

 

 

 45

19. Förkorta bråk

 

20. Addition av liknämniga tal i blandad form s. 85

 

 

46

21. Subtraktion av liknämniga tal i blandad form

 

23. Förlänga bråk s. 97

 

 

47 

24. Förlänga bråk så att de blir liknämniga

 

25. Addition och subtraktion av bråk med olika nämnare s. 105

 

 

48

27. Vad har jag lärt mig?/Repetition

 

Prov Kap 1 (onsdag)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: