Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv och dess uppkomst

Skapad 2020-11-10 16:13 i Anneroskolan Helsingborg
Vad skiljer dig från stolen du sitter på? Varför är inte stolen full av liv? I det här arbetsområdet får du veta vad som skiljer det som lever från det som inte lever. För att veta hur livet har utvecklats måste vi börja från början men hur såg det första livet ut? Hur gick det till? Många arter av växter och djur har kommit och gått under de 4 miljarder år som liv har funnits på jorden. Det har till och med funnits olika människoarter! Du får också lära dig om evolution och evolutionens olika utvecklingsgrenar.
Grundskola 5 Biologi
Detta blir ett kort men intensivt område som vi har i anslutning till och under vistelsen på naturskolan. Målet är att titta närmare på naturen och allt det levande som vi har runt omkring oss!

Innehåll

Vi kommer att lära oss om djur och växter i vår när miljö. Vi kommer även att lära oss om Carl von Linné och hans indelningar av djur och växter. 

Målet med undervisningen är att...

 • kunna genomföra enkla fältstudier

 • kunna dokumentera i text och bild

 • kunna jämföra och diskuterar likheter och skillnader mellan egna och andras resultat

 • kunna använda biologins begrepp i diskussioner och redovisningar

 • kunna beskriva och namnge några djur och växter i närmiljön

 • känna till hur vi påverkar vår miljö och vad vi får och inte får göra (allemansrätten)

Så här ska vi arbeta...

 • Se på film och diskutera i klassen

 • Praktiska övningar på naturskolan

 • Redovisningar i olika former

 • Utflykt med forsknings fartyget Sabella

 • Vatttenresan där vi får lära oss mer om vattnet i Helsingborgs stad

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • genomför de praktiska momenten på naturskolan

 • deltar i undervisningen. Lyssnar aktivt och delar med dig av dina tankar

 • redovisar de olika momenten

Begrepp

 • Klassificering "Klass-Ordning-Familj-Släkte-Art"

 • Yttre skelett

 • Jämnvarma djur & Växelvarma djur

 • Ryggradsdjur

 • Näringsväv

 • Näringskedja

 • Rovdjur
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Centralskolan: Områdesmatris växter åk 6 2015

Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane­ringar. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra olika resultat
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat samt bidra med förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Eleven kan jämföra sina och andras resultat samt bidra med förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: