Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-11-10 16:43 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vad är teknik? Vad har vi hemma för tekninska föremål? Vad är en uppfinning och komma på en uppfinning som just du har nytta av mm.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Eleverna ska bli medvetna om hur några vanliga tekniska lösningar fungerar. Eleverna ska kunna göra en enkel teknisk konstruktion. Vilka är de enkla maskinerna och de mäktiga fem? Detta ska vi tillsammans försöka ta reda på!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Arbetssätt och undervisning

För att se vad eleverna vet om teknik kommer vi att göra en tankekarta "Vad är teknik". Vi tittar på tekniken omkring oss i vår vardag.

Hur har föremål/maskiner förändrats över tid? Eleverna får bla se filmer och göra arbetsblad (Mitt liv som grej) om hur olika tekniska lösningar fungerar.

Titta på några enkla tekniska lösningar där människan härmat naturen.

Läsa böckerna om de mäktiga fem. Undersöka och se film om vanliga föremål där enkla mekanismer som bla hävstänger används för att uppnå en viss funktion tex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.


Bildresultat för teknik de mäktiga fem


Tillsammans med en kompis kunna konstruera/bygga ett torn eller en bro så stadig som möjligt utifrån en skiss. Eleven ska planera, skissa, bygga/konstruera, dokumentera, utvärdera och förändra. 

Hur ser tekniken i framtiden ut?  Pratar och ser film om framtiden för att få idéer. Skriv och rita.

Visa vad du lärt dig

Delta aktivt på lektionerna genom att du lyssnar och gör frågeställningar. Du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar också att du kan samarbeta i de gruppuppgifter som förekommer.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under åk 1, 2 och 3

Bedömning

Vi bedömer kontinuerligt under läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: