Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi och miljö

Skapad 2020-11-10 17:14 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola F
Varför växer en muffins i ugnen? Varför rostar en cykel? Kan man skapa guld? Vad är skillnaden på en atom och en molekyl? I detta arbetsområde kommer vi att försöka få svar på dessa frågor och många fler.

Innehåll

Att kunna efter området 

  • Förklara atomernas kretslopp och förklara “ingenting försvinner, allt finns kvar” 
  • Kunna beskriva skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar och ge exempel på detta 
  • Berätta om ämnens tre faser (fast, flytande, gas) 
  • Ge exempel på en kemisk reaktion 
  • Beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar. Beskriva vad ett lösningsmedel är och ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten. 
  • Ge exempel på basiska och sura ämnen och var man kan hitta dessa i sin vardag. 
  • Kunna känna igen några vanliga farosymboler och veta vad de betyder 
  • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen 
  • Ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem 

 

Viktiga begrepp för området: 

Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kretslopp, fast, flytande, gas, smältpunkt, kokpunkt, kemisk reaktion, lösningar, blandningar, legeringar, lösningsmedel, syror, baser, pH, kemikalierbekämpningsmedel, utsläpp, övergödning, försurning,  

 

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer, läsa i läroboken, göra experiment, diskutera olika frågor och skriva för att lära oss och träna på att förklara. Ni kommer också få arbetsblad att jobba med och jobba med Hannas hus på nätet. 

. 

Som bedömning kommer jag att titta på hur ni arbetar med uppgifterna i klassrummet, hur ni laborerar och dokumenterar och i slutet av området kommer vi ha ett prov för att visa era kunskaper 

Uppgifter

  • Text till kapitlet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: