Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Potenser åk 8

Skapad 2020-11-10 17:41 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Potenser finns runt omkring oss i vår vardag. Här ska du få förståelse för dem samt hur du kan räkna med dem. Du kommer också få lära dig hur du använder potenser och prefix för att skriva små och stora tal.

Innehåll

SYFTE - VAD ska du lära dig?

Du ska under det här arbetsområdet arbeta med och visa kunskaper om hur:

 • du räknar med tal i potensform
 • du använder potensreglerna
 • hur stora och små tal skrivs med tiopotenser
 • enheter och prefix används för stora och små tal

 

VARFÖR ska du lära dig detta?

 • Så att du kan beskriva likheter och skillnader mellan olika begrepp och utveckla en förståelse för hur de hänger ihop.
 • Genom att lära dig smarta strategier inom de olika räknesätten kan du enkelt lösa problem i din vardag eftersom du förstår och kan välja vilken metod du ska använda för att lösa problemet.
 • När du resonerar dig fram till olika lösningar, med hjälp av både argument som endast fungerar på en specifik uppgift och som alltid fungerar, i nya situationer kommer detta att leda till att du på så sätt lättare kunna motivera varför du gjorde så och vilka slutsatser du drog. 

 

BEGREPP

 

potens

bas

exponent

tiopotenser

grundpotensform

prefix

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

Lektionen kommer börja med en genomgång/repetition från föregående lektion. 
Vi kommer räkna en hel del tillsammans, för att befästa det nya och lära oss begreppen och metoderna ordentligt så de sitter bra. 
Varje vecka kommer du få tillfälle att välja hur svåra tal du vill utmana dig med. Vi kommer att arbeta med uppgifter i läroboken samt i matteappen. Det kommer finnas olika svårighetsgrader på talen. 
Vi kommer också att arbeta med problemlösning, mha bland annat EPA-metoden. 
Varje vecka kommer avslutas med en veckokoll i matteappen. 

BEDÖMNING - HUR visar du vad du lärt dig?

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att: 

·       lösa problem på ett fungerande sätt genom att välja och använda metoder som passar till problemet 

·       föra ett resonemang kring dina resultat och analyser 

·       redovisa såväl muntligt som skriftligt, så att andra kan förstå hur du har tänkt och gjort 

·       använda matematiska uttrycksformer som symboler och formler vid redovisningar 

·       använda matematiska begrepp och samband i rätt sammanhang 

 

 

Veckoplanering 

December 2020

Potens s. 232 - 235

Produkten av potenser med samma bas s. 236 - 237

Kvoten av potenser med samma bas s. 238 - 240

Negativa heltal och noll som exponent s. 242 - 245

Räkna med potenser s. 246 - 248

Potensen av en produkt s. 250 - 252

Potensen av en kvot s. 254 - 255

Potensreglerna s. 256 - 259

PROV

 

Januari 2021

Tiopotenser och stora tal s. 260 - 263

Tiopotenser och små tal s. 264 - 266

Enheter och prefix s. 268 - 271

PROV

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: