Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näringskedja

Skapad 2020-11-10 18:10 i Vallastadens skola Linköping
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi lär oss om vad en näringskedja är och innebär, för att förstå sambandet mellan organismer i ekosystemet. Vi lär oss begrepp producent, konsument och toppkonsument

Innehåll

Mål:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Bedömning:

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • Genomför undersökningar.
 • Deltar i diskussioner. 
 • Genomför inspelning på iPad.
 • Hanterar material på ett säkert sätt.
 • Visar din kunskap i en enkät med frågor från temat. 

Innehåll:

 • En näringskedja startar alltid med en organism som har fotosyntes: alltså en typ av växt (som får sin energi från solen). Dessa kallas för producenter. Producenterna äts sedan av en konsument. Konsumenten dör och bryts ner av en nedbrytare. Nedbrytaren bajsar och ger näring till en ny växt.
 • Temat kommer att avslutas med en google enkät.

Ett till exempel på en näringskedja:

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering näringskedjor

 • Utvärdering näringskedjor

 • Utvärdering näringskedjor

 • Utvärdering näringskedjor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: