Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-11-10 18:32 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia
När var vikingatiden? Hur kan vi veta något om vikingatiden? Hur levde människorna då? Vilka platser besökte vikingarna på sina resor? Vad trodde de på? Varför slutade vikingatiden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vi kommer att arbeta:

 • Med läromedlet Koll på vikingatiden
 • Titta på utbildningsfilmer om vikingatiden, exempelvis Odens rike
 • GOTW med vikingatema
 • Skriva en faktatext som handlar om hur människorna levde på vikingatiden

Vad du behöver göra:

 • Vara uppmärksam och aktiv under gemensamma genomgångar
 • Öva i arbetsboken - Koll på vikingatiden
 • Träna på att anteckna under GOTW
 • Planera och skriva en faktatext om hur människorna levde på vikingatiden
 • Göra en muntlig redogörelse om din faktatexten

Detta ska du kunna:

 • Vad en tidslinje är
 • Under vilken tidsperiod vikingatiden varade
 • Var människorna bodde och hur de levde
 • Vad en vikingafärd är
 • Vad runskrift och runstenar är
 • Birkas betydelse för handeln
 • Ge exempel på vad som kan vara en historisk källa
 • Berätta om spår som finns kvar efter vikingatiden

 

Bedömning - hur du ska visa vad du lärt dig

 • Läraren observerar hur aktivt du deltar på lektionerna
 • Läraren observerar hur du arbetar i Koll på vikingatiden och GOTD-boken
 • Din faktatext om hur människorna levde på vikingatiden
 • Din muntliga presentation

 

Begrepp - dessa ska du känna till och förstå

tidslinje, arkeolog, spår, fynd, handel, träl, bonde, handelsresa, plundra, asatro

 

Arbetsschema - så här ser tidsplaneringen ut

v 1 - repetition forntiden, tidslinje och introduktion till vikingatiden

v 2 - vikingafärder

v 3 - vikingarnas hem

v 4 - vem som bestämde hos vikingarna

v 5 - vikingarnas tro

v 6 - repetition av det vi lärt oss

v 7 - redovisning av faktatext, bedömning utifrån matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Tidslinjen

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Vad en tidslinje är.
Under vilken tidsperiod vikingatiden varade.

Människornas liv

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Var människorna bodde
Hur människorna levde - Sysslor - Hus - Mat - Kläder

Vikingafärder

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Vad en handelsfärd var
Vad en plundringsfärd var

Birka

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Varför Birka byggdes vid vattnet
Birkas betydelse för handeln på vikingatiden

Historiska källor

Detta behöver jag träna mer på.
Detta kan jag.
Vad som kan vara en historisk källa
Känna till spår från vikingatiden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: