Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-11-10 18:51 i Vallastadens skola Linköping
Multiplikation och division
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi lär oss multiplikation och division. Vi lär oss sambandet mellan dem.

Innehåll

Undervisning 

 • Genomgångar 
 • Arbete i Favorit Matematik kapitel 2,3 och 4
 • Praktiska övningar i mindre grupper
 • Problemlösning 
 • Tabellträning för multiplikation

Bedömningsformer 

 • Muntligt under lektioner.
 • Skriftligt i matematikboken och i räknehäftet. 
 • Avslutande prov i Favorit Matematiks provhäfte efter kapitel 2,3 och 4.

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • Multiplikationstabellerna 2-9
 • Kommutativa lagen vid multiplikation
 • Multiplikation med 10,100 och 1000
 • Multiplikation med uppställning
 • Delningsdivision och innehållsdivision samt skillnaden mellan dem
 • Division med rest
 • Sambandet mellan division och multiplikation
 • Proportionalitet och skala

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: