Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, åk 3

Skapad 2020-11-10 18:56 i Vallastadens skola Linköping
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi börjar med jordens uppkomst, första livet på jorden, dinosauriernas tid, istiden, stenåldern, bronsåldern och avslutar med järnåldern.

Innehåll

FORNTIDEN

Du ska utveckla förmågan att:

- tolka en tidslinje

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden

- jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider

- förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss

- förklara varför människor har bott på olika platser

 

 

Du kommer att få möjlighet att:

- lyssna på genomgångar

- läsa faktatexter gemensamt, parvis och på egen hand

- samtala och diskutera

- se filmer

- skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av böcker

 

Det här kommer vi bedöma:

Om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

Hur väl du kan använda ämnesspecifika begrepp och uttryck.

Hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter och filmer kring forntiden.

Om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
So matris åk 3 (Forntiden)

-------------------------------->
-------------------------------->
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bodde på olika ställen/länder.
Du förstår att människor bodde på olika ställen/ länder beroende på hur naturen såg ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverkade var människor bodde.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor flyttade från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka människorna som flyttat.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttat från en plats till en annan och ge exempel på vad det innebar för de som flyttat.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Linköping har förändrats genom åren.
Du vet lite om Linköpings historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka Linköpings historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: