Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: handel, energikällor, klimathot och hållbar utveckling åk 7-8

Skapad 2020-11-10 19:18 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 – 8 Svenska Geografi
I det är arbetsområdet kommer vi att undersöka hur världens länder handlar med varandra. Var odlas och tillverkas det vi kan köpa i affären? Du kommer också att få läsa om olika typer av energikällor och ta ställning till vad du tycker om olika energikällor. Arktis istäcke smälter i rekordfart: det budskapet möts vi ofta av. Vad är orsaken till att istäckena smälter? Vilka konsekvenser kan det få för människan? Och kan vi göra något för att bromsa utvecklingen? Du kommer också få lära dig om vad hållbar utveckling är och vad som görs för att uppnå en sådan. I detta ingår till exempel att förstå varför vissa platser är mer sårbara än andra, och vad som kan göras för att minska trycket på dessa platser och de människor som bor där. Ni får också lära er om vad Sverige gör för att minska sin påverkan på miljö och klimat, och hur du som konsument kan verka för en hållbar framtid.

Innehåll

Syftet med det här arbetsområdet är:

 • att ge dig förståelse för olika sidor av handel och produktion, både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv. 
 • att förstå fördelar och nackdelar med olika energikällor.
 • att du ska kunna redogöra för klimatförändringar, dess konsekvenser och åtgärder för att bromsa utsläppen av växthusgaser.
 • att du ska få fördjupade kunskaper om hållbar utveckling 
 • att lära dig skriva faktatext
 • att granska och hantera källor. 

 

Hur ska vi arbeta?

 • Arbetet kommer att utgå ifrån tilldelade områden i Clio
 • Vi kommer att se filmer kopplade till ämnet vi läser. 
 • För att följa upp arbetet kommer ni få göra uppgifter och quiz i Clio. 
 • Ni kommer också att få skriva en faktatext om ett land. I texten ni skriver kommer ni att beröra de ämnen vi läst om i Clio.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: