Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing and speaking about family

Skapad 2020-11-10 20:36 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi utgår från materialet http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-writing/about-my-family Vi använder återigen cirkelmodellens 4 steg. Vid skrivandet ges elevtexterna respons för att därefter bearbetas.

Innehåll

Vi utgår från materialet från "Writing about my family".

Vad ska du lära dig? 

 • Bli säkrare på att tala engelska. 
 • Bli säkrare på att skriva texter om ett välbekant ämne.
 • Bli säkrare på att redovisa på engelska.

Hur ska vi arbeta? 

 • Enskilt arbete
 • Gemensamma genomgångar
 • Kamratrespons
 • Utifrån cirkelmodellens 4 steg.
 • Ge varandra respons på texterna för bearbetning.

Hur ska arbetet bedömas? 

 • I skriftlig framställning (text)
 • I muntlig framställning (redovisning)Tidsram:

Week

Monday

Tuesday

Friday

47

Writing and speaking about a family

We are reading the text about different families. ( part 1) 

Talking about different parts of the text.  (part 2)

Writing and speaking about a family

Today we start to write about a family together. (part 3)

Writing and speaking about a family

Working with adjectives.
Start to write about a family.

48

Writing and speaking about a family

Write about a family, 

Writing and speaking about a family

Feedback from a classmate

Writing and speaking about a family

Prepare a presentation about the family

49

Writing and speaking about a family

Do the presentations about a family.

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Writing & speaking:

E
C
A
Innehåll
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Innehållet är enkelt och begripligt.
Innehållet är relativt tydligt och mer detaljerat.
Innehållet är tydligt och mer detaljerat. Upplevelser och känslor förmedlas i större utsträckning.
Struktur
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är ganska tydlig.
Uppbyggnaden är tydlig.
Språk
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Meningsbyggnaden är till viss del fungerande och ordvalet är enkelt.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande och ordvalet uppvisar viss variation.
Meningsbyggnaden är fungerar väl och är något varierad och ordvalet är mer varierat. Språket är något anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig framställning använda....
 • En  4-6
Någon språklig strategi används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Några språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Flera språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Muntlig redovisning
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
I muntlig framställning kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig framställning kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Muntlig redovisning
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Någon språklig strategi används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Några språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Flera språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: