Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-11-10 20:09 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer få information med fakta samt göra undersökningar med vår egen kropp för att förstå hur den fungerar. Det finns mycket att undersöka om kroppen! Vad består egentligen blodet av och vilken funktion har det? Varför har vi njurar? Hur kan vi röra på oss? Det finns många frågor att diskutera, vilket är roligt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla följande kunskaper:

* träna dina kunskaper i biologi genom att gransak information, samtala och ta ställning till frågor

* träna förmågan att genomföra undersökningar i biologi

* träna på att använda begrepp som hör till arbetsområdet och vilka samband det finns mellan organen i kroppen

Bedömning - vad och hur

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i att:

* hur du samtalar och bemöter frågor 

* hur du söker information från olika källor och hur du resonerar om deras användbarhet

* om du använder utrustningen på ett lämpligt vis och kan du jämföra ditt resultat med andra vid undersökningar

* hur du använder begrepp och på vilken nivå du kan se samband människokroppen mellan de olika organen

 

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer vi att arbeta på följande vis: 

* enskilt, par och i grupp

* samtala och diskutera 

* se på filmer

* lyssna på genomgångar

* producera texter

* svara på frågor

* genomföra undersökningar 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: