Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - hinduism & buddhism

Skapad 2020-11-10 20:43 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är religion och vad är utmärkande för hinduism och buddhism? Vad är lika mellan dem? Vad skiljer dem åt från t.ex. kristendomen? Vi kommer att djupdyka i två nya religioner och även arbeta med etik, moral och livsfrågor.

Innehåll

Vad ska du kunna?

 • Berätta om hinduism och buddhism; hur människor med de olika religionerna tror och lever. Traditioner, viktiga platser m.m.
 • Jämföra de olika religionerna. Vilka likheter och skillnader finns?
 • Känna till religiösa symboler inom hinduism och buddhism.
 • Var i världen finns de olika religionerna?
 • Resonera kring konsekvenser av ett handlande. Vad är rätt och fel? 

 

Hur ska vi jobba med detta?

 • Läsa och arbeta med lärobokstexter
 • Gemensamma diskussioner i helkass och i lärgrupper
 • Enskilda uppgifter

 

Hur visar du vad du kan?

 • Genom att arbeta med de uppgifter som tilldelas
 • Genom att delta aktivt i diskussioner
 • Genom att räcka upp handen och svara på samt ställa frågor
 • Enskilda uppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: