Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur grundsär - åk 5 HT 2020

Skapad 2020-11-10 21:02 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vad är demokrati? Vad kännetecknar en demokrati? Hur fungerar demokratiska beslutsprocesser? Vilka demokratiska värden och principer finns det? Hur tas demokratiska beslut i olika sammanhang? Hur kan individer och grupper påverka olika beslut? Vad är det som begränsar människors möjligheter att påverka? Vad betyder de olika ord och begrepp som tillhör arbetsområdet?

Innehåll

Tidsperiod

november 2020

Konkretisering av mål

Vi tränar på att beskriva begreppet demokrati och vad mänskliga rättigheter innebär. 

Undervisning - så här gör vi

Vi läser om och tittar på film och filmklipp kring Demokrati och diktatur. De läroböcker vi använder oss av är Koll på samhället kapitlet Vem ska bestämma s. 10-19  samt två avsnitt ur boken Samhällskunskap från Gleerups; Demokrati i skolan och klassen samt Demokrati och diktatur.

Filmer: UR Skola: Dröm om demokrati (sex avsnitt á ca 15 minuter), AV Media: Mänskliga rättigheter 17 min, Evas superkoll - Demokrati 14 min.

Filmklipp: Demokrati och diktatur, YouTube Susan Ekström (5.39), Vad är demokrati (Studi.se) (5.37), Vad är demokrati? (3,19) , Vad är diktatur? (3,08) Begreppa-Inläsningstjänst, 

Vi läser gemensamt en bok  (Bröderna Lejonhjärta eller Kriget om källan) tillsammans och diskuterar den utifrån perspektiven demokrati kontra diktatur.

 

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas

Du visar att du utifrån ett givet exempel  kan beskriva vad demokrati och mänskliga rättigheter är  samt ge  några exempel på det.

 

Redovisning - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar genom gruppdiskussioner tillsamman med kompisar eller pedagog där du och din grupp resonerar/beskriver om vad demokrati är  samt som avslutning på arbetsområdet ska du och din grupp svara enskilt muntligt eller skriftligt på samma frågeställningar.

 

Begrepp - vilka ord och begrepp tillhör arbetsområdet

demokrati, diktatur, beslut ,yttrandefrihet, åsiktsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet, majoritet, minoritet, folkomröstning,  fria val, grundlagar, rättighet, skyldighet, diskriminering, rättvisa, orättvisa, 

 

Uppgifter

 • Hur man tar demokratiska beslut!

 • Hur man tar demokratiska beslut!

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: