Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet, Ma nr 4 ht 20 år 5

Skapad 2020-11-10 21:13 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 5 Matematik
+3° C i södra Sverige och -9° C i norra Sverige. Hur många graders skillnad är det? 1 hg godis kostar 8 kr. Vad kostar det om jag handlar 1kg? Kan jag köpa 3 kg godis till klassfesten? Kommer pengarna att räcka? Den här typen av problem kommer du att arbeta med under de närmsta veckorna.

Innehåll

 

Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om/din förmåga att

 • storleksordnar enkla positiva och negativa heltal
 • placera enkla positiva och negativa heltal på tallinje
 • rita koordinatsystem och gradera axlarna
 • rita och ange punkter i koordinatsystem
 • läsa av och tolka  enkla data från grafer
 • rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell
 • använda enkla proportionella  samband, t.ex om 2 hg godis kostar 12 kr kostar 4 hg 24 kr

 

 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 5A, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbetet med arbetsområdet.

Avslutande större diagnos/prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

 • storleksordnar enkla positiva och negativa heltal
 • placera enkla positiva och negativa heltal på tallinje
 • rita koordinatsystem och gradera axlarna
 • rita och ange punkter i koordinatsystem
 • läsa av och tolka  enkla data från grafer
 • rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell
 • använda enkla proportionella  samband, t.ex om 2 hg godis kostar 12 kr kostar 4 hg 24 kr

 

 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: