Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget 9A ht 20

Skapad 2020-11-10 21:31 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
Steg för steg utökar Hitler tyskarnas livsrum. Många länder blir indragna i kriget. Hur är det med Sverige? Är Sverige neutralt eller inte?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska:

 

- veta hur allianserna; de allierade och axelmakterna; såg ut och kunna ge exempel på vilka länder som var neutrala.
 
- kunna beskriva bakgrunden och orsakerna till krigets utbrott.
 

- känna till kriget förlopp genom att kunna några av de viktigaste händelserna under andra världskriget. 

 
- kunna diskutera Sveriges neutralitet under andra världskriget och hur Sverige påverkades av kriget. 


- kunna resonera kring följderna kriget fick för Danmark, Norge och Finland.

 

- kunna diskutera konsekvenser av andra världskriget.


- kunna använda och förklara begrepp som t ex blixtkrig, axelmakter, allianserna, invasion och ockupation samt kontinuitet och förändring 

Hur ska vi jobba för att nå målen?

- genomgångar

- diskussioner

- film

- Gleerupsportalen 

- Läroboken Utkik Historia s. 230-243, s. 250-251.

 

Hur ska målen redovisas?

Inlämningsuppgift eller prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sh
Historia åk 9

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper om olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Kunskap om utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor.
Samband mellan utvecklingslinjer
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: