Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2012-01-25 13:58 i Almekärrsskolan Lerum
Mallen har följande rubriker; Syfte,Centralt innehåll,Undervisning och Bedömning
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Undervisning

 • genom lek, spel, gemensamma övningar, diskussioner samt träning arbetar vi för att nå följande mål:
 • kunna ramsräkna 1 till 20, 20 till 0,  samt 0 till 100, 100 till 0
 • kunna skriva siffrorna rätt
 • känna igen talen 1 till 20
 • kunna klockan heltimme och halvtimme
 • kunna ordningstalen upp till 20, första, andra, tredje osv.
 • kunna lilla additionstabellen, alla plustal upp till summan 10
 • kunna lilla subtraktionstabellen, alla minustal från summan 10
 • bli säker på 10-kamraterna
 • bli säker på jämna och udda tal
 • bli säker på vad dubbelt och hälften är
 • kunna skapa mattesagor med hjälp av en vuxen eller kamrat
 • veta sedlars och mynts värde

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • välja rätt metod när du räknar
 • lösa enkla problemuppgifter
 • visa hur du har löst en uppgift
 • förstå och använda några grundläggande begrepp såsom dubbelt, hälften, addition, lika med tecknet, subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: