Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget bildprojekt - årskurs 9

Skapad 2020-11-10 22:47 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Bild
Detta är ett av era sista arbeten i bild och nu skall ni få sätta alla era bildkunskaper på prov i ett slutgiltigt bildprojekt, där ni blir bedömda på er idé, er skapandeprocess samt ert slutresultat. Ni skall även avsluta projektet med att ge ett omdöme om er egen process och ert slutresultat.

Innehåll

Vad bedöms?

Det här projektet löper över stora delar av läsåret med en utvärdering i slutet projektet.

Under höstterminen kommer ni främst att hinna med uppstarten på ert projekt och blir därför främst bedömda på er:

1. Planering och motivering av projektet

2. Din förmåga att utveckla egna idéer

3. Din skiss där du ritar upp hur du tänker dig ditt slutresultat. 

4. Uppstarten av ditt projekt. Hur har du kommit igång? Kommer du framåt i arbetet? 

 

Planeringen lägger du in i uppgiften "Bild - Eget projekt". Om du har din planering i den gula boken så lägger du boken i din mapp och samlar allt ditt underlag från arbetet i samma bok. 

I planen finns: 

  1. Vad du ska göra.
  2. Vad du vill säga med ditt verk - vad är alltså ditt budskap. 
  3. Hur visar du ditt budskap? Beskriv din tanke kring val i arbetet.
  4. Teknik 
  5. Material. 

-------------------------------------------------------------------------------

  • Ta kort på era projekt efter varje lektion och lägg ut på lärloggen på Unikum (ett och samma inlägg) för dokumentation. Detta kommer att underlätta för er när ni sedan skall skriva era omdömen i vår. 

 

Det ni bedöms på under arbetets genomförande som till stor del blir under vårterminen är: 

1. Er förmåga att driva processen självständigt

2. Er förmåga att använda er av den teknik som  ni valt för ert projekt

3. Hur väl ert bildprojekt förmedlar det budskap ni valt ut (framställa bilder/bildkomposition)

4. Ert omdöme om er egen process

 

OBS! I den mån att skolan kan stötta upp med material och kompetens får man gärna välja helt fritt utifrån material och teknik. Anything goes! 

 

Lycka till! <3

Uppgifter

  • Bild - Eget projekt

  • Bild - Eget projekt

  • Bild - Eget projekt

Matriser

Bl
Eget bildprojekt - slutprojekt i årskurs 9

Planering

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer 1: budskap
Med utgångspunkt i egna erfarenheter, åsikter, upplevelser, eller andra inspirationsmaterial bidrar du till att hitta på en idé om ett budskap som du skall förmedla i bild.
Med utgångspunkt i egna erfarenheter, åsikter, upplevelser, eller andra inspirationsmaterial bidrar du till att hitta på en idé om ett budskap som du skall förmedla i bild.
Med utgångspunkt i egna erfarenheter, åsikter, upplevelser, eller andra inspirationsmaterial har du hittat på en idé om ett budskap som du skall förmedla i bild.
Utveckla idéer 2: bildinnehåll
Du bidrar till att hitta på en idé om vad ditt bildprojekt skall föreställa. Du har en enkel idé om vad bilden kan innehålla för att förmedla ditt budskap.
Du hittar på en delvis egen idé om vad ditt bildprojekt skall föreställa. Du har en utvecklad idé om vad bilden kan innehålla för att förmedla ditt budskap.
Du hittar på en egen idé om vad ditt bildprojekt skall föreställa. Du har en väl utvecklad idé om vad bilden kan innehålla för att förmedla ditt budskap.
Presentera bilder
Du beskriver på ett enkelt sätt hur din bild skall se ut och med vilka grepp du förmedlar och förstärker ditt tänkta budskap. T.ex. motiv, färger, material/teknik, bildutsnitt, perspektiv, symbolspråk osv.
Du beskriver på ett utvecklat sätt, med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp, hur din bild skall se ut och med vilka grepp du förmedlar och förstärker ditt tänkta budskap. T.ex. motiv, färger, material/teknik, bildutsnitt, perspektiv, symbolspråk osv.
Du beskriver och förklarar på ett väl utvecklat sätt, med god användning av ämnesspecifika begrepp, hur din bild skall se ut och med vilka grepp du förmedlar och förstärker ditt tänkta budskap. T.ex. motiv, färger, material/teknik, bildutsnitt, perspektiv, symbolspråk osv.

Bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder - skiss
Du har skapat en skiss med ett enkelt bildspråk som förmedlar ditt budskap
Du har skapat en skiss med ett utvecklat bildspråk som förmedlar ditt budskap
Du har skapat en skiss med ett väl utvecklat bildspråk som tydligt förmedlar ditt budskap
Framställa bilder
Du har skapat en bild med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att ditt budskap framgår.
Du har skapat en bild med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att ditt budskap framgår.
Du har skapat en bild med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker
I arbetet använder du dig av din/ditt valda teknik, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan användas för att skapa olika uttryck.
I arbetet använder du dig av din/ditt valda teknik, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt och prövar och omprövar hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet använder du dig av din/ditt valda teknik, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera former, färger, och bildkompositioner
I ditt projekt kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I ditt projekt kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
I ditt projekt kombinerar du former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och göra val som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Utvärdera processen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge omdöme
I slutet av ditt projekt ger du ett enkelt omdöme om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
I slutet av ditt projekt ger du ett utvecklat omdöme om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
I slutet av ditt projekt ger du ett välutvecklat omdömet om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: