Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dok2 Dungen v46

Skapad 2020-11-11 07:08 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene, Jossi & Tomas      

Vecka: 46     

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund / Språket som nyckel      

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det?      

 

Barnen gör: Dansar känslor med sjalar - Svansjön, hårdrock & andra genres. Samtalar om hur det känns i kroppen. Barnen förklarar känslorna de upplever, det känns bra, läskigt osv. Barnen lever sig in i känslan med kroppen då de ändrar sina rörelser efter musiken.

Vi reflekterar över känslokorten på Liten. Barnen sätter ord på Litens känslor & lever sig in & visar med kroppen & ansiktsuttryck hur Liten känner.

Tittar på Barr & Pinne utifrån Grön Flagg innan barnen har en demokratisk omröstning om vilken vi ska arbeta med framåt. 

  

Pedagogerna tänker: Barnen har intresserat tagit till sig av de förutsättningar de getts att utmanas i att uttrycka olika känslor med hjälp av olika uttrycksformer. De inspirerar & lär av varandra!     

 

Analys/sammanställning lärande: Vi ser att barnen har skapat en förståelse för sina & andras känslor samt hur de kan sätta ord på dessa i olika sammanhang.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter arbetet med detta. Går in i Naturvetenskapen - Geovetenskap (meteorologi) utifrån nyfikenhetsfrågan Hur känns det?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: