Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-11-11 07:50 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning
Ett kortare arbete om vatten - dess egenskaper, samt hur det förändras med väderleken.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla kunskapen om naturen, samt genomföra undersökningar av föremåls egenskaper.

Konkretisering av kunskapskravet

Jag identifierar vattnets tre former.

Jag kan nämna något som sjunker och något som flyter i vatten.

Innehåll

* Jag är delaktig i resonemang om vädrets inverkan på vatten.

* Jag arbetar med olika skoluppgifter kring vatten.

* Jag medverkar i enklare experiment.

Bedömning

Jag bedöms fortlöpande under arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: