Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen dok3 v46

Skapad 2020-11-11 07:45 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Innehåll

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund & Språket som nyckel

Vecka: 46

Nyfikenhetsfråga: Hur känns det? 

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Dansar känslor med sjalar - Svansjön, hårdrock & andra genres. Samtalar om hur det känns i kroppen. Barnen förklarar känslorna de upplever, det känns bra, läskigt osv. Barnen lever sig in i känslan med kroppen då de ändrar sina rörelser efter musiken.     

Vi reflekterar över känslokorten på Liten. Barnen sätter ord på Litens känslor & lever sig in & visar med kroppen & ansiktsuttryck hur Liten känner.

 

Tittar på Barr & Pinne utifrån Grön Flagg innan barnen har en demokratisk omröstning om vilken vi ska arbeta med framåt. 

Barnen har intresserat tagit till sig av de förutsättningar de getts att utmanas i att uttrycka olika känslor med hjälp av olika uttrycksformer. De inspirerar & lär av varandra!     

    

Vi ser att barnen har skapat en förståelse för sina & andras känslor samt hur de kan sätta ord på dessa i olika sammanhang.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra samt sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (Läroplanen för förskola 2018).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: