Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning Grodan nov-20

Skapad 2020-11-11 08:02 i 103461 Förskolan Villagatan Stockholm Östermalm
Förskola
Det här är underlaget för uppföljning av projektet. Vi utgår från de didaktiska frågorna; Vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar över vart projektet och barnens lärande är på väg och stämmer av med projektplaneringen och planerar för hur vi ska gå vidare med undervisningen. Vilken riktning ska projektet ta nu, vilka är våra nästa steg? Vi har arbetat med verbet Rulla utifrån temat Rörelse. Nu går vi vidare till verbet Hoppa. Grodor hoppar, säger ett barn. Vi startar ett projekt om grodor, av grodor:)

Innehåll

Vilka händelser har vi pedagoger uppmärksammat barnen på i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning

 •  Vi har utforskat olika föremål som rullar
 •  Varför rullar vissa föremål snabbare än andra
 •  Hur lutning och underlag påverkar hastighet
 •  Hur form på föremål påverkar hastighet
 •  Vi ser formen cirkel vid olika tillfällen vid olika platser

Vilka olika material och undersökningar har barnen fått vara med om som synliggör ett naturvetenskapligt innehåll

 • Barnen har fått lära känna ett nytt material i projektet: Lera
 • Vi har gjort rullmålningar där vi påverkar hur tavlorna blir utifrån lutning. Både små enskilda och stora där vi samarbetat.
 •  Vi har med hjälp av vår styrka rullat däck mellan oss och nerför backar
 •  Vi har använt oss av mindre hjul som vi rullat nerför backar
 •  konstruktionsmaterial har använts till hjälp när rör satts upp i olika höjder
 • Vi använder oss av Ipaden för att se fenomen

Vilka utmaningar vi har gett barnen utifrån våra mål

 • Om föremål kan rulla - kan vi också gör det?
 • Vad behövs för att vi ska rulla fortare?
 • Hur använder vi oss av konstruktionsmaterial för att ändra läge/höjd
 • Kan man göra konst av en boll, färg och en låda?

Hur vi på olika sätt har stöttat barnens utveckling av nya begrepp, kunskaper och färdigheter/förmågor.

 •  Genom att vara närvarande
 •  Genom att sätta ord på görande eller tolka där det behövs
 •  Vi expermiterar och utforska tillsammans
 •  Med hjälp av IKT får vi fördjupning och förståelse

Planeringarna stämmer överens med de målen som vi hade i projektplaneringen.

Vilka målområden går vi vidare med? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • sin förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågorom och samtala om naturvetenskap och teknik
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande (Nytt mål nov-20)

Återkoppling till läroplanens tre förtydliga områden  

projektet gett barnen för erfarenhet av:

Naturvetenskap- teknik

Matematik

Språk och kommunikation

Med språk avser vi alla de olika sätt som finns att kommunicera och uttrycka tänkandet på

 

ljud

rörelse 

hastighet

fart

lutning

material

Vi lär oss om Grodor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal

Former 

Mönster 

Klassificering

Storleksförhållanden

Siffror

 

Nya begrepp och ord

Peka

Samtal -lyssna -dialog

Lera

Beskriva

Återberätta

Rimma 

Färglära - måla

Sjunga

Rollek

litteratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: