Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen/svenskt 1800-tal

Skapad 2020-11-11 08:29 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 7 – 9 Historia
Industriella revolutionen är en av historiens mest betydelsefulla händelser. Den påverkade samhället och människors liv i grunden och vände upp och ner på en ordning som varat i hundratals år.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Använda en historisk referensram och kunna tolka olika historiska perioder, händelser, gestalter och utvecklingslinjer.

Granska, tolka och värdera historiska källor.

Använda historiska begrepp.

Reflektera över hur historia används i olika sammanhang.

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

Orsaker till varför industriella revolutionen skedde, hur den gick till i England, vilka konsekvenser den fick för människors levnadsvillkor och för samhället. Du ska även känna till hur framväxten av folkrörelser i Sverige gick till under 1800-talet, hur industrialiseringen gick till här, samt orsaker och konsekvenser av emigrationen. Samt ska du kunna fundera och reflektera över några historiska källor och hur den här historiska perioden har använts. 

Arbetssätt

Vi kommer ha genomgångar, läsa texter, se filmer och diskutera olika historiska händelser från den här tiden, samt arbeta med källövningar.

Bedömning

Arbetet kommer bedömas genom en inlämningsuppgift där du får skriva en uppsats om perioden, med hjälp av den fakta du lärt dig. Bedömningen sker med hjälp av en matris. (se nedan)

Matriser

Hi
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Når ej målen
E
C
A
Kunskaper
Eleven har (...) kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonera
Eleven visar det genom att föra (...) resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Samband
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då (...) samband mellan olika tidsperioder.
enkla
förhållandevist komplexa
komplexa
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra(...) slutsatser om människors levnadsvillkor
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp på ett (...) sätt.
i huvudsak fungerande
relativt väl
väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: