Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monoteistiska världsreligioner

Skapad 2020-11-11 08:27 i Forssaklackskolan Borlänge
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 Religionskunskap
Genom att läsa religion förstår vi mer hur andra människor tänker och lever och vi kan då förstå varandra bättre. Vi lär oss också hur religionen påverkar vårat samhälle och andra samhällen. Under detta arbetsområde får du möjlighet att lära dig mera om tre av våra världsreligioner. Religionerna vi kommer att läsa om är judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Undervisningupplägg och material

Vi kommer att använda oss av boken Religion SO-direkt ämnesboken och använda valda delar ur, judendom (sid 358-377), kristendom (sid 378-393) och islam (sid 394-413). NI får också ett häfte med sammanfattningar och begrepp att kunna.

Arbetsmetoden kommer att variera mellan eget arbete, gemensamma diskussioner och genomgångar. Vi kommer också använda oss av en hel del kortfilmer från kontot sli.se och studi.se. Vill du få läroboken uppläst så finns boken på Inläsningstjänst. Sök på bokens titel. 

Det blir ett socrativetest (digitalt test med svarsalternativ) om varje religion. Arbetsområdet bedöms att pågå åtminstone mellan veckorna 46-51. Arbetsområdet kommer att avslutas med någon form av prov, som går ut på att jämföra världsreligionerna. Håll utkik på planeringen då det troligtvis tillkommer länkar till filmer och powerpoint under veckorna som vi läser religion.

 

Länkar:

 

Konkreta mål

Du ska:

Känna till de tre religionernas historia, grundare, heliga texter, heliga platser, utbredning, budskapet och läran och hur uppfylls budskapet samt delen om sorg och fest.

Kunna se likheter och skillnader mellan och inom religionerna.

Kunna se kopplingar mellan hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället.

Förstå hur människor inom de tre religionerna tänker om livet och vad som händer när en människa dör.

Kunna förstå och förklara begrepp så att du ska kunna beskriva viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar i de tre religionerna. 

Powerpoint om kristendom: https://www.slideserve.com/tivona/kristendomen

 

Matriser

Re
Kunskaper/Förmågor som kommer att bedömas

F
E
C
A
Kunskaper om världsreligionerna
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du beskriver inte ännu viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har grundläggande kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om de tre monoteistiska religionerna. Du förklarar och visar på samband och ser generella mönster mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna..
Likheter och skillnader inom och mellan religioner
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan och inom olika religioner.
Samband mellan religion och samhälleliga förhållanden
Du visar inte ännu att du kan se hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället.
Du kan beskriva enkla samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan beskriva relativt komplexa samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan beskriva komplexa samband hur religioner kan påverkas av och kan påverka samhället. Du gör det med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Du har inte visat tillräckliga kunskaper gällande begreppen.
Du har grundläggande kunskaper gällande begreppen.
Du har goda kunskaper gällande begreppen.
Du har mycket goda kunskaper gällande begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: