Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä & Metallslöjd år 4-5

Skapad 2020-11-11 08:33 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Formge en nyckelringshållare i mässing

Innehåll

 

 

 

 

 

Planerad undervisning


Ämnen: Trä & Metall

Årskurs 4-5

Tidsperiod: ca 3- 5 veckor

Ansvarig pedagog: Anders Hübenette

 

 

 

 

Arbetsområde:

 

       Ämnesspecifika förmågor i ämnet:

 

·         Formge och framställa en nyckelringshållare i materialet mässing med lämpliga verktyg för ändamålet.

 

·         Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

        Övergripande perspektiv:

Det etiska perspektivet för att ge förutsättningar och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

.

·         Värdegrunds- eller övriga kompetenser som finns med i planeringen:

Diskussioner om ett demokratiskt förhållningssätt. Med andra ord, respektera den enskilda individen oavsett, hudfärg, religiös tillhörighet, kön, etc. Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.

 

·         Övriga mål som vi arbetar med i projektet:

Att alla bidrar till en lugn och harmonisk arbetsmiljö för att på så vis lägga en bra grund för lika förutsättningar för alla.

 

·        Hur delaktighet/inkluderande arbetssätt syns i arbetet:

Eleven tolkar och beskriver sin egen utveckling och via kamratrespons ges möjlighet att bedöma och diskutera sina kamraters föremål.

 

Vad ska jag lära mig?

 

(Lärandemål)

 

Jag ska kunna:

 

·         formge min tänkta nyckelringshållare utifrån egna idéer, i materialet mässing.

 

·         hantera de verktyg som krävs för uppgiften.

 

·         fatta beslut om vilka verktyg som ska användas till de olika momenten.

 

·         lösa problem som uppstår kring arbetet med nyckelringshållaren

 

·         följa och förstå en muntlig arbetsbeskrivning.

 

·         bedöma och utvärdera mitt arbete

 

Hur ska jag visa det?

 

(Bedömning)

 

Jag kommer att göra en bedömning av din förmåga att:

 

(Formativ bedömning)

 

·         hantera verktyg

 

·         lösa problem som uppstår

 

·         följa muntlig instruktioner.

 

·         tolka materialets egenskaper, alltså, vad krävs för att du ska kunna forma din nyckelringshållare som du tänkt dig.

 

(Summativ bedömning)

 

 

·         redovisa ditt arbete då det är klart genom att göra egen skattning av processen

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 

(Planering)

 

·         Lektionen inleds med en muntlig genomgång samt diskussion kring arbetets gång.

 

·         Därefter gör jag korta repetitioner, (delmoment lektion efter lektion).

 

 

·         Fotografera din utveckling efter varje lektion, utvärdera o tolka, hur ser det ut?

 

·         Kan du se på andras nyckelringshållare och jämföra, blir det som du tänkt dig eller planerat.

 

 

·         Ta hjälp av kamrater via diskussioner, ”hur har du löst detta?”

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: