Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-11-11 08:38 i Färlövs skola Kristianstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta och lära oss om människans uppkomst och om jägar- och bondestenåldern. När var stenåldern? Varför kallas det för stenåldern? Hur levde man? Vilka likheter och skillnader ser vi i den tid vi lever idag? Vilka spår kan du se av istiden idag?

Innehåll

 

 Lärandemål

 • kunna berätta om människans utveckling
 • kunna berätta om jägar- och bondestenåldern och skillnaden mellan dem
 • kunna jämföra dåtid och nutid.
 • kunna förklara hur en tidslinje är uppbyggd.
 • kunna ge exempel på spår från istid och forntid t.ex. flyttblock och isräfflor
 

Viktiga begrepp

 • jägar- och bondestenålder
 • arkeolog
 • forntid
 • nomad
 • tidslinje
 • dåtid, nutid, framtid

Undervisning

 • Vi kommer att prata och diskutera om de olika epokerna och dess levnadsvillkor.
 • Vi kommer att lära oss hur vi använder en tidslinje och lär oss begreppen dåtid, nutid och framtid.  
 • Vi kommer att undersöka likheter och skillnader mellan vårt och dåtidens samhällen. 
 • Vi kommer att titta på spår från istiden
 • Läsa och skriva
 • Se film
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.

På lektionerna måste jag

 • Vara aktiv och delta.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna berätta om människans tidiga utveckling
 • beskriva hur det var att leva i de olika tidsåldrarna
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och i vår tid
 • kunna sätta ut istid, jägarstenålder och bondestenålder på rätt ställe på en tidslinje
 • kunna berätta om spår från istiden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: