Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forrest Gump - The movie, ht20

Skapad 2020-11-11 08:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Engelska
"Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get." Forrest Gump

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr11 som planeringen har utgått ifrån.

Undervisningen

Vi kommer att:

 • Se filmen Forrest Gump.
 • Diskutera händelser ur den amerikanska historien som återspeglas i filmen.
 • Skriftligt besvara frågor som är kopplade till personer, grupperingar, händelser, livsvillkor och samhällsfrågor i filmen.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska ni ha tränat på dessa förmågor:

 • Hörförståelse - uppfatta och tolka vad som sägs i filmen (FOKUS).
 • Muntlig produktion och interaktion - diskussioner i helklass.
 • Analysförmåga - beskriva orsaker och konsekvenser.
 • Skrivförståelse - skriva och lämna in en text anpassad till mottagare och syfte (FOKUS).

Bedömning

Bedömningen sker enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Forrest Gump - The movie, ht20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Förstå vad som sägs i filmen.
Förstår det huvudsakliga budskapet i filmen och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår det huvudsakliga budskapet i filmen och uppfattar både tydliga och viktiga detaljer.
Förstår det huvudsakliga budskapet i filmen och uppfattar både tydliga och viktiga detaljer. Ger exempel.
Skrivförståelse
Skriva en text anpassad till mottagare och syfte.
Kan skriva en enkel text med sammanhang och till viss del anpassad till mottagare och syfte, men med vissa stavfel/grammatiska fel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Kan skriva en utvecklad text med sammanhang och till stor del anpassad till mottagare och syfte, fåtal stavfel/grammatiska fel som inte påverkar textens begriplighet nämnvärt.
Kan skriva en mycket utvecklad text med ett tydligt sammanhang och anpassad till mottagare och syfte, väldigt få eller inga stavfel/grammatiska fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: